Strona główna

Szukaj ogłoszenia:
Szukaj pracy/pracodawcy
Dopisz ogłoszenie:
Dam pracę
Szukam pracy
Porady:
 • Adresy urzędów pracy na Podbeskidziu
 • Podstawowe sposoby szukania pracy
 • Jak napisać własne ogŁoszenie
 • Schemat listu motywacyjnego
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • O co możesz zapytać potencjalnego pracodawcę
 • Życiorys czyli CV (curriculum vitae)
 • 25 wskazówek dla osób szukających pracy
 • Przykład listu motywacyjnego
 • ŻYCIORYS czyli CV (curriculum vitae)

  To jedna z pierwszych informacji, która posłuży do wstępnej oceny Twojej osoby i zakwalifikowania do rozmowy z Tobą.

  Twój cel to zainteresować pracodawcę Twoimi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, osobowością. Dlatego przedstawiając siebie w życiorysie pamiętaj: kto jest adresatem Twojej oferty i jakiej poszukujesz pracy!

  Istnieje wiele sposobów redagowania CV, jednak najważniejsze jest, aby było ono logiczne i w przystępnej formie.

  Co powinno się znaleźć w CV:

  • podstawowe dane osobowe
  • wykształcenie

  Należy podać pełną nazwę szkoły i/lub uczelni wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną specjalizacją. Kolejne uczelnie/szkoły wpisujemy w porządku odwrotnie chronologicznym, tzn. zaczynamy od ostatniej uczelni, a kończymy na szkole średniej. Dodatkowo można zamieścić nazwy głównych przedmiotów w całym toku nauki.

  Doświadczenie zawodowe - tutaj należy umieścić:

  • pełną nazwę firmy, w której pracowałeś,
  • jaka to firma oraz miejsce działalności firmy,
  • jakie zajmowałeś stanowisko,
  • zakres obowiązków, za które byłeś odpowiedzialny,
  • można podać nazwy ważniejszych projektów, w których brałeś udział.

  Kolejne stanowiska wpisz w porządku odwrotnie chronologicznym (od ostatnio wykonywanej pracy do pierwszej).

  Osiągnięcia

  Celem tej części jest zaprezentowanie, w krótkim opisie, Twoich osiągnięć.

  Języki

  Określ stopień, w jakim znasz dany język, ewentualnie jakie egzaminy już zdałeś (np. TOEFEL itp.)

  Umiejętności

  Np. obsługa komputera - i wymieniasz, jakie programy jesteś w stanie obsługiwać

  Zainteresowania

  Nie zawsze konieczne, ale warto umieścić. Przykładowo mogą to być: teatr, film, muzyka itp. Tylko uwaga: jeśli film to konkretnie jaki np. filmy s-f, jeśli literatura to też konkretnie np. literatura faktu. Zainteresowania posiadają
  olbrzymią wartość dla niektórych pracodawców. Kandydat piszący, że interesujesię np: filmem, muzyką i książkami tak naprawdę nie interesuje się niczym!

  Wszystko to, co jeszcze może być dla Ciebie istotne

  Zanim zaczniesz pisać CV:

  • zdobądź jak najwięcej informacji o przedsiębiorstwie/firmie, w której chcesz się zatrudnić;
  • jeśli to możliwe porozmawiaj z nowo zatrudnionymi pracownikami - mogą być źródłem cennych informacji na temat procesu rekrutacji;
  • dokonaj samooceny (czasem to jest właśnie najtrudniejsze) i zastanów się jaki kandydat jest najbardziej pożądany przez pracodawcę;
  • zorganizuj fakty i dokumenty;
  • zastanów się, które fakty mają największe znaczenie dla pracodawcy;
  • przemyśl sposób wyrażania faktów;
  • napisz szkic i opracuj go językowo;
  • zredukuj wszystko, co jest nieaktualne;
  • zredaguj całość graficznie.

  Jak powinno wyglądać poprawne CV:

  • piszemy go na białym papierze formatu A4
  • jego objętość to maksimum 2 strony maszynopisu (nie więcej!) powinien mieć logiczną i uporządkowaną strukturę
  • powinien być czysty, komunikatywny i estetyczny
  • należy go pisać pod kątem pracy, o którą właśnie się starasz
  • nie należy w nim kłamać, ale można nie pisać o wszystkim (życiorys to nasza reklamówka - powinien podkreślać atuty, ale atuty prawdziwe)
  • bądź konkretny, używaj zwięzłych zdań
  • CV piszemy w pierwszej liczbie osoby pojedynczej
  • piszemy nie tylko o zajmowanych stanowiskach, ale i o obowiązkach
  • istotne jest podkreślenie w nim doświadczeń i zainteresowań związanych z pracą
  • ważne jest przyjęcie pozytywnego doświadczenia - zaznacz swoje osiągnięcia, używaj czasowników, które podkreślają to, co robiłeś - patrz lista umiejętności
  • zawsze sprawdzaj błędy (ortograficzne i językowe)

  Czego należy unikać w życiorysie:

  • pomijania istotnych informacji takich jak wykształcenie, kluczowi pracodawcy itp;
  • stosowania subiektywnej charakterystyki własnej osoby np. opisywania własnej charyzmy, zdolności przywódczych i interpersonalnych - zamiast zamieszczania takich stwierdzeń trzeba znaleźć fakty, które potwierdzą to same za siebie;
  • stosowania wyrażeń żargonowych;
  • podania błędnego nazwiska adresata, jego stanowiska, adresu lub kodu pocztowego;
  • pomyłki w nazwie stanowiska, o które się ubiegasz;
  • stosowania słownictwa negatywnego lub obniżającego własną wartość;
  • odnoszenie się do siebie w trzeciej osobie np. "Jan Kowalski jest charyzmatycznym liderem...";
  • używania następujących słów: charyzma/charyzmatyczny, lider, wyzwanie - szczególnie wtedy, gdy tak określasz to, czego poszukujesz;
  • opisywania siebie w sposób, w jaki pisze o sobie każdy, np. "zorientowany na handel", "z dużymi umiejętnościami interpersonalnymi", "dobry członek zespołu", "z dużymi umiejętnościami komunikowania się".
  • Najczęściej spotykane błędy w CV:
  • bardzo długi opis odbytych szkoleń - jeśli jest zbyt długi można pomyśleć, że autor sam wątpi w swoje kwalifikacje;
  • "dziury" w chronologii, zwłaszcza jeśli w taki czy inny sposób autor CV usiłuje je "zatkać". Wszystkie luki w Twojej karierze zawodowej - na przykład przerwa spowodowana urlopem macierzyńskim, urlopem zdrowotnym lub innym tego typu wydarzeniem - powinny być wyjaśnione w sposób bezpośredni i pozytywny;
  • długa lista gustów, zainteresowań, hobby, itd. osobistych - tyle zainteresowań pozazawodowych może sugerować, że autorowi CV nie pozostaje zbyt wiele czasu na aktywność zawodową;
  • dużo nieprecyzyjnych sformułowań w rodzaju "znajomość w dziedzinie..", "uczestnictwo w..";
  • CV "gadżet", przypominające wyglądem śpiewnik wiktoriański (w kolorze, ilustrowane, stylizowane, rysunki); ważna jest treść życiorysu, forma powinna być standardowa i prosta - druk wytłuszczony, kursywę lub podkreślenia należy stosować bardzo oszczędnie. I żadnych informacji nie podawać WIELKIMI LITERAMI!;
  • CV stare, byle jakie, poskreślane, poprawiane, zbyt generalne, nie przystosowane do stanowiska, o które autor się ubiega, źle skonstruowane itd.